Pazartesi , 8 Ağustos 2022
Breaking News
escort bodrum escort istanbul
Home » İç Mimarlık » İç Mimarlık Dersleri » Mutfak Alt ve Üst Dolaplarında Fiziksel İşlev
Mutfak çizim detayları

Mutfak Alt ve Üst Dolaplarında Fiziksel İşlev

MUTFAK ALT VE ÜST DOLAPLARINDA FİZİKSEL İŞLEV

 

Endüstriyel mobilyalar öncelikle fiziksel işlevleri doğrultusunda tasarlanıp
üretilmektedir [4]. Fiziksel işlev, temel işlev veya pratik işlev olarak da
adlandırılabilmektedir. Tasarlanacak mutfak alt ve üst dolaplarının fiziksel fayda
sağlayabilmesi öncelikle kullanıcının hangi eylemleri gerçekleştireceğinin analizi ve
etkilerinin değerlendirilmesinden geçmektedir. Mutfak içerisinde alt ve üst dolaplar,
kullanıcısına pişirme, fırınlama, bulaşık yıkama, saklama, depolama ve çöp atma
eylemlerine cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Şekil 2’de mutfak alt ve üst
dolaplarında yer alan eylemler gösterilmiştir [1].

 

Mutfak çizim detayları

Şekil 2. Mutfak alt ve üst dolaplarında yer alan eylemlerin belirlenmesi

 

Tespit edilen eylemler sonunda, kullanıcının bu eylemleri gerçekleştirmesi
durumunda hangi fiziksel hareketleri yapacağı ve dolayısıyla da vücudun hangi
ölçüleri kazanacağı işleminin tespiti gelmektedir. Mutfaktaki alt ve üst dolaplarında
kullanıcı hareketleri; çömelme, eğilme, kavrama-tutma, uzanma, yıkama ve dolaşım
olarak gerçekleşmektedir.
Çömelme ve eğilme hareketleri dolaplardan herhangi bir eşyayı alma-yerine koyma,
çöp atma gibi hareketlerde, kavrama ve tutma hareketleri pişirme ve fırınlamada,
uzanma hareketi üst dolaplardan herhangi bir eşya alınıp yerine koyulmada, oturma
eylemi yemek hazırlama için uzun süren tezgah çalışmalarında, yıkama eylemi
bulaşık yıkama ve yiyeceklerin temizlenmesinde, dolaşım eylemi ise fırınlama,
pişirme ve servis anında gerçekleşmektedir. Bu hareketlerin sayılan eylemleri karşılayabilmesi, insan vücudunun antropometrik ölçüleri bilinerek yapılacak alt ve
üst dolap ölçülerine bağlı olmaktadır.
 
Y.M. Çiçek

 

About Suat BAYRAM

İç mimarlık ve mobilya üzerine güncel olarak araştırmalar yapıyor.